Nitisart Tutor สถาบันติวบนเส้นทางนักกฎหมาย

คอร์สติวสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัย 67

 

 

 

สรุปเก็งฎีกาเตรียมสอบเนติบัณฑิตรายข้อ

กลุ่มวิชากฎหมายอาญาภาค 1 สมัย 67

โดยทีมงานวิชาการนิติศาสตร์ พลัส ดอท คอม ราคา 199 บาท

สรุปมาตราและฎีกาที่น่าสนใจกลุ่มวิชากม.อาญา

และกฎหมายพิเศษกลุ่มอาญา เป็นรายข้อ

ครบทั้ง 10 ข้อ จำนวน 198 หน้า

***แถมฟรีสรุปประเด็นคำบรรยายชั่วโมงสุดท้ายก่อนสอบ

ภายในเล่ม!!

วางจำหน่ายที่สถาบันติวกฎหมายนิติศาสตร์ ติวเตอร์

ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. เป็นต้นไปครับ

 Download บทบรรณาการคำบรรยาย ภาค 1 สมัย 67 ฟรี!

>>>บทบรรณาธิการคำบรรยาย ภาค 1 สมัย 67 เล่ม 2<<<
 

18914-118914-2

แบบเป็นเล่ม                   แบบเป็นไฟล์เอกสาร

หัสสินค้า LIB0830            รหัสสินค้า LIB0831       

สรุปเก็งฎีกาเตรียมสอบเนติบัณฑิตรายข้อ

กลุ่มวิชากฎหมายอาญาภาค 1 สมัย 67

สรุปมาตราและฎีกาที่น่าสนใจกลุ่มวิชากม.อาญา และกฎหมายพิเศษกลุ่มอาญา

เป็นรายข้อครบทั้ง 10 ข้อ จำนวน 198 หน้า

***แถมฟรีสรุปประเด็นคำบรรยายชั่วโมงสุดท้ายก่อนสอบ ภายในเล่ม!!

 

Pang1 67 coverPang1 67 cover email

แบบเป็นเล่ม                   แบบเป็นไฟล์เอกสาร

หัสสินค้า LIB0832         รหัสสินค้า LIB0833       

สรุปเก็งฎีกาเตรียมสอบเนติบัณฑิตรายข้อ

กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง ภาค 1 สมัย 67

สรุปมาตราและฎีกาที่น่าสนใจกลุ่มวิชากม.แพ่ง และกฎหมายพิเศษกลุ่มแพ่ง

เป็นรายข้อครบทั้ง 10 ข้อ จำนวน 240 หน้า

***แถมฟรีสรุปประเด็นคำบรรยายชั่วโมงสุดท้ายก่อนสอบ ภายในเล่ม!!

 

 

 

Visitors: 7,749